นิติวิทยาศาสตร์ คืออะไร? ช่วยจับคนร้ายได้ยังไง ?

นักนิติวิทยาศาสตร์

 

นิติวิทยาศาสตร์ ( Forensic Science ) เป็นการ นำเอา วิชาความรู้ ในทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ ใช้งาน ทางด้าน กระบวนการยุติธรรม ในการเก็บ และพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกาย และวัตถุพยาน เพื่อช่วย ในการ ค้นหาความจริง

มักจะเป็น การใช้ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ ในการสืบสวน และดำเนินคดี ทางกฎหมาย

 

ปัจจุบัน มีการนำนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ ควบคู่ กับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญ มากขึ้น ในต่างประเทศ เพื่อลด การโต้แย้ง ความหวาดระแวง ระหว่างผู้ควบคุมกฎหมาย กับผู้ถูกกล่าวหา

เนื่องเพราะวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของ หลักการ และเหตุผล ที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ โดยนิติวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย มีความเกี่ยวเนื่อง กับนิติเวชศาสตร์ หรือการชันสูตรศพ

 

นิติวิทยาศาสตร์

 

ความสำคัญของนิติวิทยาศาสตร์

ปัญหา ทางด้าน อาชญากรรม ได้เกิดขึ้น มากมาย ในปัจจุบันนี้ ซึ่งการ ที่จะเอา ตัวผู้กระทำผิด มาลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างยิ่ง

โดยเฉพาะ จะต้อง มีการรวบรวม พยานหลักฐาน มายืนยัน ให้สามารถ พิสูจน์ความผิด ได้อย่างชัดเจน โดยในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

มีการนำเอา ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาใช้ ในการตรวจพิสูจน์ หลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ ผลที่ถูกต้อง  ตามหลักวิทยาศาสตร์

ซึ่งก็ได้ผลอย่างยิ่ง ในการ สืบสวน ติดตาม หาคนร้าย ต่าง ๆ เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมขึ้น สามารถ ที่จะจับกุมคนร้าย ได้ถึง 90% โดยการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มีการนำเอา นิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในขอบเขตโดยทั่วไป ดังนี้

  1. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการถ่ายรูป ( Crime Scene Investigation and Forensic )
  2. การตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ( Fingerprint, Palmprint, Footprint )
  3. การตรวจเอกสาร ( Document ) เช่น ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน
  4. การตรวจอาวุธปืน และกระสุนปืนของกลาง ( Forensic Ballistics )
  5. การตรวจทางเคมี ( Forensic Chemistry ) เช่น ตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ของสารต่าง ๆ
  6. การตรวจทางฟิสิกส์ ( Forensic Physics ) เช่น ตรวจร่องรอย การเฉี่ยวชนรถ
  7. การตรวจทางชีววิทยา ( Biological Trace Evidence ) เช่น ตรวจเส้นผม เลือด อสุจิ
  8. การตรวจทางนิติเวช ( Forensic Medicine ) ได้แก่ งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา งานชีวเคมี งานพิสูจน์บุคคล งานภาพการแพทย์

โดยทั่วไป การพิจารณา ประเภทของพยานวัตถุ และจุดประสงค์ ในการตรวจพิสูจน์ สามารถแยกวิธีการ ออกได้ดังนี้

  1. การตรวจโดย วิธีทางเคมี และชีววิทยา ( Chemical and Biological Analysis )
  2. การตรวจโดย การใช้วิธีทางกายภาพ ( Physical Experiments )
  3. การตรวจโดย ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ( Instrumental Analysis )

นิติวิทยาศาสตร์นี้ เป็นการประยุกต์ ใช้ความรู้ ทางวิชาการทางด้านต่าง ๆ ผนวกเข้ากับ การบังคับใช้ ทางกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อกระบวนการยุติธรรม

ให้สามารถ อำนวยความยุติธรรม ให้กับ ผู้เสียหาย และผู้ต้องหา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทย จะต้องส่งเสริม ให้มีการพัฒนา ทางด้าน การตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ

รวมถึง การนำเอานิติวิทยาศาสตร์นี้ มาส่งเสริม กระบวนการยุติธรรม ของประเทศไทย ให้เท่าเทียม กับอารยประเทศ ซึ่งจะส่งผลดี อย่างยิ่ง ต่อประชาชนคนไทย ในที่สุด

 

นักนิติวิทยาศาสตร์

 

อยากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนอะไร​?

การจะเป็น นักนิติวิทยาศาสตร์ได้ จะต้องจบ ปริญญาตรี ในสาขา ที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต, สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฯลฯ

เพราะนิติวิทยาศาสตร์ มีการเปิดสอน ในระดับ ปริญญาโท ขึ้นไปเท่านั้น เมื่อเรียนจบ ปริญญาตรี ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง ถึงจะได้ เรียนต่อ นิติวิทยาศาสตร์

สถาบัน ที่เปิดสอน นิติวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาโท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิยาลัยมหิดล, มรภ.สวนสุนันทา, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สามารถ แบ่งออก เป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. นิติพยาธิวิทยา ( Forensic Pathology )
  2. นิติเวชคลินิก ( Clinical Forensic )
  3. นิติจิตเวช ( Forensic Psychiatry )
  4. นิติพิษวิทยา ( Forensic Toxicology )
  5. การพิสูจน์หลักฐาน ( Criminalistic )
  6. นิติวิทยาเซรุ่ม ( Forensic Serology )
  7. เวชศาสตร์จราจร ( Traffic Medicine )
  8. กฎหมายการแพทย์ ( Medicial Law )

เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถ ทำงาน ได้ตรงสายเลย อย่างทำงาน ในกองพิสูจน์หลักฐาน ในกรมตำรวจ หรือจะเป็น นักสืบ ก็ได้

By preciousyak85

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.